Er zijn enkele vragen die we dagelijks te horen krijgen in verband met onze Tour d’Europe, zeker nu ons avontuur begint te naderen.


Wat gaan jullie doen met de kinderen? … die gaan mee (wij zien die graag, wij laten hen echt geen jaar achter bij de oma’s)
Wanneer vertrekken jullie? … op 30 juni (direct na de laatste schooldag)
Wat gaan jullie met je huis doen? … mijn broer en zijn gezin komen daarin wonen
Hoe zit dat dan met school? … wel, daar valt er meer over te vertellen

5,5kg werkschriften

Vic en Liv zullen respectievelijk in het 2e en 4e leerjaar zitten tijdens onze reis, en deze leerjaren geven wij officieel huisonderwijs aan onze kinderen. Het papier voor de aanvraag is doorgestuurd en bij de school zullen we niet meer ingeschreven staan. Vermits we maar één jaar huisonderwijs geven en er geen overgang is naar het middelbaar, moeten er geen examens afgelegd worden voor een speciale commissie.

Als er 1 ding is dat ik niet wou, is dat onze kinderen een jaar zouden moeten blijven zitten wegens onze reis. Gelukkig maakte de school al direct duidelijk dat dit voor hen ook geen optie was. Na ons jaar ertussenuit kunnen de kinderen weer terecht in hun oude klas, en als het nodig zou zijn wil de school ze graag bijwerken. We gaan er natuurlijk vanuit dat dit niet nodig zal zijn, en we hebben het geluk dat het 2e en 4e leerjaar op vlak van leerstof eerder gemakkelijker zijn dan de andere.

Wij hebben trouwens geluk met onze school. Ze waren direct mee in ons verhaal en ze zien vooral de positieve kanten eraan in plaats van de extra workload die dat ook voor heb meebrengt (ons begeleiden zodat we onze kinderen zelf kunnen lesgeven en nadien onze kinderen terug integreren in de klas en bijwerken waar het eventueel nodig zou zijn).
Zo hebben we al enkele keren samengezeten met zorgcoördinator en leerkrachten en hebben we ondertussen het gevoel dat we er klaar voor zijn om onze kinderen dat jaar te begeleiden. Bedankt daarvoor !!!

Het lesgeven gaan we volledig laten aansluiten bij het programma van onze school, met dezelfde schoolboeken en dezelfde leerplandoelen.
Ondertussen zijn we bezig om de werkboeken digitaal op onze ereaders te zetten … met dank aan Plantyn. Er was nog even discussie over, maar uiteindelijk hebben we beslist om 5,5 kg aan werkboeken mee te nemen op onze reis (waarschijnlijk gaan we wel een deel later laten opsturen, zodat we geen schriften voor een heel jaar moeten mee sleuren)
WO, muzische vormgeving en zedenleer zullen we zelf invullen aan de hand van de leerplandoelen.

In de praktijk verwachten we weinig problemen met wiskunde (maaltafels en tellen met de brug voor Vic, oppervlaktes, cijferen, kommagetallen en breuken voor Liv) en veel aandacht voor lezen en schrijven (verdubbelen en verenkelen, begrijpend lezen, …)
In het lesgeven zullen we onze draai en ritme nog moeten vinden, maar vermits we de leerstof zelf aanleren en zo dus perfect weten wat de leerstof is, en we 24/24 bij onze kinderen zijn, denk ik wel dat we dit ook gemakkelijk kunnen integreren in het dagelijkse leven.
Ik vermoed dat we een gedeelte van het lesgeven op de fiets zullen doen; maaltafels oefenen, berekenen hoeveel vierden van de reisweg we al hebben afleggen … dat kan perfect op de fiets.

Een extra moeilijkheid zie ik in het lezen, onze kinderen zijn al niet de meest enthousiaste lezers, Vic leest echt nog niet zo vlot en Liv lees ondertussen wel héél graag, maar dat beperkt zich voornamelijk tot strips.
In het buitenland kunnen we niet vlug eens naar de bib gaan om een nederlandstalig boekje uit te lenen, daarom zijn we nu al digitale boeken aan het verzamelen. Dat zijn deels gratis boeken die op het internet worden aangeboden, aangevuld met betalende boeken.
Verder geef ik jullie graag een tip. In Nederland is er het initiatief vakantiebieb.nl, in de grote vakantie (van juni tem eind augustus) kan je daar boeken downloaden op je tablet of smartphone. Het doel daarvan is om te zorgen dat kinderen in de vakantie ook blijven lezen. Wij zullen de eerste maanden alvast daar mee starten.

Aanraders voor digitale boeken, of titels van boeken waar uw kind wild enthousiast over is, zijn altijd welkom in de commentaren.

blooper