Vloeken … dat deed ik toen ik mijn wagen daar op de parking zag staan met een lekke band.

Toen ik in een slakkegang naar het naftstation reed hing mijn wagen al merkelijk scheef en al mijn achterliggers claxonneerden of flashten naar mij. Plan A “band oppompen en doorrijden leek toch niet zo geschikt”

Dit kon er nu echt niet bij … ik spendeer al genoeg tijd in die wagen en voor nekeer dat ik op tijd thuis ‘moest’ zijn.
Ik was van plan even in mijn wagen te blijten terwijl ik op de pechverhelping wachtte (mijn favoriete blijtplaats ‘de wagen’ maar dit geheel terzijde), maar ik vond snel een beter –en al even vrouwelijk- alternatief. Een pakje snoep twee pakjes snoep in ’t tankstation kopen en in tussentijd wat emo-eten!!!

Mijn redder-in-nood kwam er snel door en had mijn wiel op nen hip-en-ne-wip vervangen en wees me erop dat dat stuk metaal in mijn band ‘de snodaard’ was.
Nog snel een foto als bewijsmateriaal getrokken, want mijn macho collega’s (die waarschijnlijk denken dat een vrouw niet zo goed kan rijden, laat staan parkeren) dachten natuurlijk allemaal dat ik me lompweg had lekgereden op de betonblokken die onze parkeerplaatsen markeren (ik dacht het in elk geval, maar mijn zelfvertrouwen is hierbij terug hersteld)
de schuldige

En tot overmaat van ramp spotte ik vandaag nog VIC-053 en trok ik een foto …. die op niets trok (en bijgevolg niet meetelt in mijn verzameling)
VIC-053