’t is alweer 15 jaar geleden
Slechts de helft van mijn leven heb ik jou gekend
En dan nog die helft waar ik me het minst van herinner

Ik vraag me soms af, of je trots zou zijn, op wie ik geworden ben
hoe je zou spelen met je kleinkinderen
en of je zou komen helpen in ons nieuwe huis

En ik vind het zo jammer
… dat ook de herinneringen vervagen

Maar zoals Bram Vermeulen ooit zong
“Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten”
Nog lang niet dus !!!!