De tweede wet van de thermodynamica klopt, echt waar, ik merk het elke dag, tot mijn grote frustratie!!!

Vergezel me even in de wondere wereld van de fysica en ik loods je door de hoofdwetten van de thermodynamica. Saai? Vergeet het maar … boeiend ….Elke moderne vrouw zou ze moeten kennen. Ik beloof dat ik het niet moeilijk zal maken en zal toetsen aan dagdagelijkse voorbeeldjes.

Eerste hoofdwet: Behoud van energie
De totale hoeveelheid energie is constant in een geïsoleerd systeem
Het gemene aan deze hoofdwet is dat er in de werkelijkheid geen geïsoleerde systemen bestaan, zo zal een perpetuum mobile stilvallen doordat zijn bewegingsenergie stilaan door de wrijving wordt omgezet naar warmte die zich in de omgeving verspreid.
Maar energie gaat dus niet verloren, ze kan wel worden omgezet worden naar andere vormen. Zo zet je in een lamp elektriciteit om naar licht en warmte … en een gloeilamp is 8 keer minder efficiënt dan een TL-lamp omdat bij een gloeilamp veel meer van de elektriciteit die we erin steken naar nutteloze warmte wordt omgezet.

Tweede hoofdwet: De wet van de toenemende entropie
De entropie van een gesloten systeem neemt toe bij een spontane verandering
Dit klinkt misschien onbegrijpelijk, maar entropie is een maat van wanorde (ja, wanorde kan gemeten worden)
Als je bijvoorbeeld een zak gele en groene knikkers samenvoegt en dan willekeurig terug verdeelt, zullen ze met elkaar vermengd zijn (wanordelijker dus)
En geef nu toe … het effect van deze wet merken we toch dagdagelijks. Ons huis neigt steeds naar meer en meer wanorde/rommel. Je kan er energie insteken en opruimen. Door deze energie kan de entropie terug naar omlaag gehaald worden, maar van zodra je het weer op zijn beloop laat … inderdaad entropie/wanorde stijgt.
Dus voel je niet meer schuldig … ’t is gewoon de natuur … schoon beschreven in de tweede hoofdwet van de thermodynamica!!!

Derde hoofdwet: Alle processen komen tot stilstand bij het benaderen van het absolute nulpunt van de temperatuur
Dit is de minst leuke der thermodynamische wetten, maar ter volledigheid zet ik ze er maar bij. Het absolute nulpunt in 0K en dit is ongeveer -273°C. Als dit bereikt is … dan is het dus gedaan (maar dat kan volgens mij nooit helemaal bereikt worden aangezien we nog altijd met het behoud van energie zitten – de eerste wet).

Ik blijf erbij … wetenschap … ’t is boeiend.

Nog enkele randbemerkingen
En ook Vic zich bezig met de wetenschappen. Tegenwoordig is hij volop de zwaartekracht aan ’t testen (oh ja … die fase)
Ik vraag me af wie de moed heeft gehad om tot het einde door te lezen