Neenee, geen -dt fout in de titel.
Het bestaat … -dt in de verleden tijd. En ’t is ongetwijfeld al onderwerp geweest van menig discussie, zoals ook enkele dagen geleden bij ons tijdens de middagpauze. En ik vind het boeiend genoeg om een stukje aan te wijden.

In de tegenwoordige tijd wordt “gij” gewoon vervoegd zoals “u”, maar in de verleden tijd wordt het speciaal…

  • Bij de jij-vorm komt nog een -t bij (indien de jij-vorm niet al eindigde op -t). Zo krijg je gij hadt, gij staptet, gij hoordet, gij at, gij kreegt, gij kroopt, …
  • Om het nog wat moeilijker te maken komt er ook soms nog een extra klinker bij. Zoals bij gij kwaamt, gij gaaft, gij waart en gij zaagt.

Liv, gij staptet in de kribbe en bij de mamie, bij tante Iris en Gerda. Gij meendet toch niet geheim te houden voor ons dat gij kont stappen! Gij gingt het ons toch ook nog tonen!!!! Maar gij geloofdet toch niet dat ge daarom gene knuffel nie meer kreegT (idd,Tom). -en hierbij heeft de trotse mama eens kunnen oefenen, stoefen en onder de aandacht brengen dat ’t vandaag knuffeldag is-