4 trappen geplaatst, nog maar 1 te gaan.

Alweer naar eigen onwerp en eigen werk van Bjeurn. En goedkoop … allemaal recyclage (dit was vroeger een venstertablet)

Dit verdient het om bestoeft te worden !!!

trap11 trap21