Om de scheiding der machten is de laatste dagen héél wat te doen geweest. Maar wat is nu juist die scheiding der machten, vroeg ik me af? Na een kleine rondvraag in mijn omgeving blijkt dat niemand er echt het fijne van weet. Dus hieronder een kleine samenvatting. Leve wikipedia.

Je hebt dus de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, die nooit bij eenzelfde persoon of instantie mogen berusten.

 • Wetgevende macht
  -bepaalt inhoud van de wetten
  -op federaal vlak zijn dit kamer en senaat, voor het Vlaams gewest of Vlaamse gemeenschap is dit het Vlaams Parlement
 • Uitvoerende macht
  -stelt uitvoerende daden (naar de wetten)
  -op federaal vlak is dit de regering onder leiding van de premier via koninklijke/ministriele besluiten, voor het Vlaams gewest en gemeenschap is dit de Vlaamse regering, voor de provincies is dit de gouverneur en de bestendige deputatie en op gemeentelijk vlak de burgemeester en de schepenen.
 • Rechterlijke macht
  -heeft macht van rechtspraak
  -bestaat uit rechtbanken en hoven van beroep, beslissingen van rechtbanken zijn vonissen en de beslissingen van hoven zijn arresten.
  -Je hebt een staande magistratuur (openbaar ministerie) en zetelende magistratuur (rechters die een vonnis doen).
  -Niet enkel de rechterlijke macht, maar ook de Raad van State, Administratieve rechtbanken en Grondwettelijk hof (arbitragehof) hebben rechterlijke bevoegdheid.

… en ondertussen is het nog steeds crisis in de wetstraat … Triestige allemaal … Fortis sleurt veel mee in zijn val …