Eén van mijn (vele) ergernissen in het verkeer, is dat veel mensen niet weten wat RITSEN juist inhoudt.

Wat veel mensen (wellicht met goede bedoelingen) doen is het volgende

een héél eind voor de wegversperring al invoegen.

De vorige situatie escaleert gewoonlijk in de volgende toestand waarbij iedereen veel te vroeg naar rechts is gegaan. Er wordt niet optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte, en de file is hierdoor dubbel zo lang als nodig.

Af en toe komt er dan langs links nog een voertuig voorbij (ik dus). Wat andere chauffeurs danig op hun zenuwen werkt en deze gaan dan -onterecht- collectief verhinderen dat nog iemand van links kan invoegen, terwijl het eigenlijk de rij rechts is die collectief fout is door de ruimte links leeg te laten liggen.

Correct ritsen is dus (rustig) doorrijden tot aan de wegversmalling en daar beurtelings invoegen

Indien u mij niet gelooft,  check dit nog eens na op wikipedia of de wegcode (mijn bron).

Voila, dat is er ook weer uit