Terug in het bezit van mijn Grote Stoef Machien MET mijn eigen oude vertrouwde gemakkelijke nummer.

Bibi is terug bereikbaar.