GASLEK
’t was eerder uit curiositeit dan uit ergernis dat ik de mannen vroeg waarom ze de straat hadden afgesloten, opengebroken en om 11uur ’s avonds nog werkten en ’t eruit zag dat ze nog niet direct van plan waren om er de brui aan te geven.

“’t gaat nog wel een paar uur duren, we hebben ’t gaslek bijna gevonden” antwoordden ze doodleuk