De mama maakt een slechte beurt in de nieuwe creche. In de anderhalve week dat Liv er al naartoe gaat ben ik nog maar 1 keer tot daar geweest (gisteren). En toen ik er al aankwam zei de verzorgster dat ze zich juist aan ‘t bedenken was dat ze me nog nooit gezien had.

Vandaag kwam Bjeurn Liv “weer” afzetten aan de creche en ze zeiden dat “de mama” Liv mooi had aangekleed. Bjeurn zei dat “de papa” dat gedaan had. Toen ze dan vroegen of “de mama” het boekje had ingevuld, zei Bjeurn maar vlug dat “de mama” het druk had op ‘t werk. Volgende week wat kalmer aan doen en me wat meer in de creche laten zien

… voor ik een slechte naam krijg.