Vic klak

Da’s zijn handelsmerk … zijn guitige lach !!!

Een wolk van een baby, een droom van een kind.