• 78 manuur
  • 7 kamers
  • 16 vuilzakken vol behangsnippers
  • 1 stoommachien dat bij benadering 60l water verbruikt heeft
  • Bloed, zweet, tranen en gevloek

1 taakje te schrappen van onze lijst … hierbij verklaar ik ons huis ‘behangvrij’