Toen we verleden jaar in Scandinavië waren, merkten we dat ze daar niet veel schrik hadden voor de Lyme die je kan krijgen door een tekenbeet. Iemand die we ontmoetten zei ons dat het ergste wat kon gebeuren was, dat je verlammingsverschijnselen kreeg, maar dat deze verlamming ook weer verdween na een antibioticakuur.

Er was een andere reden waarom de teken daar meer gevreesd werden, en dat was omwille van het gevaar voor besmetting met tekenencefalitis (Tick-borne encephalitis’ of TBE). In Centraal en Noord-Europa, nl. Oostenrijk, Zwitserland, Zuid-Duitsland, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Polen, ex-Joegoslavië, ex-USSR, Bulgarije, Roemenië, Scandinavië, Baltische landen enz., zijn er immers veel teken besmet met dit virus dat hersen(vlies)ontsteking kan veroorzaken.

In tegenstelling tot Lyme, dat pas wordt overgedragen als de teek 12-24u op een lichaam zit, kan de tekenencefalitis meteen worden overgedragen, op tijd en stond controleren is dus geen oplossing want eens de teek zich heeft vastgeprikt is het te laat, maar gelukkig is er wel een vaccin en vaccineren wordt dan ook aangeraden als je in deze gebieden de natuur in trekt.

Jammer genoeg is dit vaccin ook relatief duur, nl. €39,73 per inspuiting. Reken maar uit als je weet dat de basisvaccinatie bestaat uit 3 inspuitingen die je op een tijdsspanne van een jaar krijgt. Na deze basisvaccinatie volgt er na 3 jaar nog een herhalingsinenting en nadien wordt dit elke 5-10 jaar herhaald (onderzoek heeft nog niet uitgewezen wat de ideale herhalingsfrequentie is).

De prijs van het vaccin deed me twijfelen of wij ons zouden laten inenten voor onze reis naar Slovenië, voor ons gezin zou dit immers bijna op €500 komen. Maar hoe meer ik me informeerde en hoe meer ik er met andere mensen over praatte, des te meer ik ervan overtuigd was dat we dit toch maar moesten doen.
Sommige lezers herinneren zich wel dat toen we verleden jaar in Zweden waren dat we een medisch probleem hadden met Liv die ineens scheel keek, achteraf was dat een storm in een glas water maar toen dachten de dokters meteen aan een tekenbeet.
Die onzekerheid wil ik nu niet meer, ik wil me niet meer elke keer als we op reis gaan, moeten afvragen of het niet verstandiger zou zijn om het vaccin te zetten , ik wil me geen zorgen maken elke keer ik op reis door hoog gras loop en ik wil me ook niet bij elke tekenbeet moeten afvragen of het een besmet exemplaar was.

Overgaan tot inenten dan maar … de spuiten zitten momenteel in onze frigo en onze afspraak bij de dokter is gepland. Het zal ook iets minder duur zijn als we initieel dachten omdat de CM tot €25 per jaar terugbetaalt bij reisvaccins voor jongeren (hiermee krijgen we dan al €100 terug) en ook de dokteres deed ons geld besparen, ze vertelde ons dat een jongerenspuit (die ongeveer even duur is als een volwassenenspuit) eigenlijk gewoon de helft vloeistof bevat van de volwassenenspuit. Ze stelde dus voor om 3 volwassenenspuiten te bestellen, waarvan er dan eentje verdeeld wordt onder de kinderen. Hoera voor een praktische dokteres die ons €120 laat uitsparen !!! En ook hoera voor een zomer zonder zorgen, alvast toch op gebied van teken !!!

Links