liv-bril

Zo zou Livke er dus uitzien met een bril…

Wat ik me soms afvraag, wanneer merk je dat je kind niet goed ziet? Er moeten toch wel enkele kindjes in de kribbe zijn die zo goed als stekeblind zijn, maar een peuter met een bril, dat heb ik daar nog niet gezien.

Die blinde mollekes, dat zijn waarschijnlijk de kindjes die hun mama en papa maar niet herkennen als ze worden afgehaald, die pas héél laat grijpen, …. kortom de zorgenkindjes die als een beetje traag beschouwd worden.

De stumperds !!!