Om 5 u ’s morgens heeft de Julius aan ‘t raam zeer luid en ergerlijk (op zijn Julius dus) staan miauwen. Livke is der wakker van geschoten en in een ontroostbare huilbui beland. Foei Julius, zo ons Livke plagen!!!