dooi

Maar ’t is niet allemaal kommer en kwel, “den dooi”. Mijnen auto is tenminste terug proper!!!